Sistemi i ajrit KAESER

Sistemi i ajrit KAESER

KAESER KOMPRESSOREN ofron produkte , shërbime dhe sisteme të integruara për prodhimin, përpunimin dhe transmetimin e energjisë në formën e ajrit të presionuar. Zgjidhjet e integruara kanë për qëllim ekonomizimin dhe efikasitetin në prodhim si dhe cilësinë e ajrit.

Produktet e reja inovative ofrojnë zgjidhje fantastike në rritjen e efikasitetit: më shume ajër i kompresuar, më pak energji e harxhuar, çka çon më tej në uljen e kostove të prodhimit. Për më tepër redukton lëshimin në ajër te gazrave CO2, pasi shfytëzohet e gjithë nxehtësia e gjeneruar prej tij dhe këto sisteme përdoren gjerësisht në industritë moderne.

Kompresorët KAESER kanë kosto të ulët gjatë gjithë jetës së tyre.